Array 0
Array
Regulamentul magazinului online
(denumit în continuare "Regulament")
Actualizat la 09.08.2023
Cuprins
§ 1. Dispoziții generale
§ 2. Definiții
§ 3. Contact cu Magazinul
§ 4. Cerințe tehnice
§ 5. Informații generale
§ 6. Reguli pentru plasarea comenzii
§ 7. Metodele de livrare și plată oferite
§ 8. Îndeplinirea Contractului de vânzare
§ 9. Dreptul de retragere din Contractul de vânzare
§ 10. Reclamații
§ 11. Date personale în Magazinul online, confidențialitate
§ 12. Dispoziții finale
Anexa nr. 1 la Regulament: Model de retragere din contract
§ 1.
Dispoziții generale
 1. Magazinul online Zakito, disponibil la adresa de internet https://www.zakito.ro/, este operat de către Zakito Europe SRL cu sediul în Garbova, înregistrată în Registrul Comerțului de Stat, gestionat de Judecătoria Lodz-Śródmieście din Lodz, Secția XX Afaceri Economice a Registrului Comerțului de Stat, la adresa Garbova 23, 99-311 Bedlno, având numărul KRS: 0000988232, codul fiscal NIP: 7752669175 și codul REGON: 522873190.
 2. Prezentul Regulament se adresează atât Consumatorilor, cât și Persoanelor Juridice care utilizează Magazinul și stabilește regulile de utilizare a Magazinului online, precum și regulile și procedura încheierii Contractelor de Vânzare la Distanță cu Clientul prin intermediul Magazinului.
§ 2.
Definiții
De fiecare dată când în acest Regulament se face referire la:
 1. Formularul de comandă - prin aceasta se înțelege formularul interactiv disponibil în Magazin, care permite plasarea Comenzii, în special prin adăugarea Produselor în Coș și specificarea condițiilor Contractului de Vânzare, inclusiv modalitatea de livrare și plată;
 2. Client - prin aceasta se înțelege orice entitate care efectuează achiziții prin intermediul Magazinului;
 3. Cont - prin aceasta se înțelege contul clientului din Magazin, în care sunt stocate informațiile furnizate de Client și informațiile despre Comenzile plasate de acesta în Magazin;
 4. Consumator - prin aceasta se înțelege o persoană fizică care nu desfășoară o activitate economică sau o persoană fizică care desfășoară o activitate economică și încheie un contract cu Vânzătorul în cadrul Magazinului, care nu este direct legat de activitatea sa economică sau profesională;
 5. Coșul - prin aceasta se înțelege componenta software-ului Magazinului, în care sunt vizibile Produsele selectate pentru achiziție de către Client, precum și posibilitatea de a stabili și modifica datele Comenzii, în special cantitatea de produse;
 6. Produs - prin aceasta se înțelege bunul mobil disponibil în Magazin, care face obiectul Contractului de Vânzare dintre Client și Vânzător;
 7. Cardsul de Produs - prin aceasta se înțelege pagina care conține informații detaliate despre un anumit Produs vândut în Magazin;
 8. Antreprenor - prin aceasta se înțelege o persoană fizică care desfășoară o activitate economică, o persoană juridică și o entitate neconstituind o persoană juridică, căreia o lege specială îi conferă personalitate juridică, care desfășoară o activitate economică în nume propriu și care utilizează Magazinul;
 9. Magazin - prin aceasta se înțelege magazinul online operat de Vânzător la adresa de internet https://www.zakito.ro/;
 10. Vânzător - prin aceasta se înțelege Zakito Europe SRL cu sediul în Garbova, înregistrată în Registrul Comerțului de Stat, gestionat de Judecătoria Lodz-Śródmieście din Lodz, Secția XX Afaceri Economice a Registrului Comerțului de Stat, la adresa Garbova 23, 99-311 Bedlno, având numărul KRS: 0000988232, codul fiscal NIP: 7752669175 și codul REGON: 522873190;
 11. Contract de Vânzare - prin aceasta se înțelege contractul de vânzare a unui Produs încheiat sau încheiat între Client și Vânzător prin intermediul Magazinului online. Prin Contract de Vânzare se înțelege, de asemenea, în funcție de caracteristicile Produsului, contractul de prestare a serviciilor și contractul de lucru;
 12. Contract încheiat la distanță - prin aceasta se înțelege contractul încheiat cu Clientul în cadrul unui sistem organizat de încheiere a contractelor la distanță (în cadrul Magazinului), fără prezența fizică simultană a părților, utilizând exclusiv unul sau mai multe mijloace de comunicare la distanță până la încheierea contractului;
 13. Comandă - prin aceasta se înțelege declarația de voință a Clientului efectuată prin Formularul de Comandă și care are ca scop direct încheierea Contractului de Vânzare a unui Produs sau a mai multor Produse cu Vânzătorul.
§ 3.
Contact cu Magazinul
 1. Vânzătorul permite contactarea sa, indiferent de momentul zilei, în următoarele moduri:
  1. contact prin poștă, la adresa următoare: Garbova 23, 99-311 Bedlno;
  2. contact prin e-mail, la adresele de e-mail următoare: europe@zakito.pl.
 2. Vânzătorul dispune de următorul număr de cont bancar: LT78 3250 0065 2753 6356.
§ 4.
Cerințe tehnice
Pentru a utiliza corect și fără întreruperi Magazinul, inclusiv pentru a vizualiza gama de produse din Magazin și pentru a plasa comenzi pentru Produse, Clientul trebuie să aibă:
 1. un dispozitiv final cu acces la internet (de exemplu, un computer sau un smartphone) și un browser web instalat la cea mai recentă versiune;
 2. un cont activ de e-mail;
 3. acceptate fișierele cookie în browser.
§ 5.
Informații generale
 1. Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea în cea mai largă măsură permisă de lege pentru întreruperi, inclusiv întreruperi, în funcționarea Magazinului cauzate de forță majoră, acțiuni ilegale ale terților sau incompatibilitatea Magazinului online cu infrastructura tehnică a Clientului.
 2. Vizualizarea gamei de produse din Magazin și plasarea comenzilor nu necesită înființarea unui Cont, însă Clientul are această opțiune.
 3. Plasarea Comenzilor de către Client pentru Produsele aflate în gama Magazinului este posibilă prin furnizarea datelor personale și adreselor necesare pentru executarea Comenzii.
 4. Prețurile afișate în Magazin, adică pe Cartea Produsului, sunt exprimate în lei polonezi și sunt prețuri brute, incluzând comisionul pentru operatorul de plată și TVA-ul.
 5. Suma de plată a Clientului constă în prețul Produsului și costul livrării. Clientul este informat cu privire la suma totală de plată în timpul plasării Comenzii.
 6. Vânzătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări în prețurile produselor în timp real, precum și de a desfășura promoții și vânzări la condițiile specificate în comunicatul care informează despre promoție sau vânzare. Clientul nu are dreptul de a solicita includerea modificării prețului Produsului în cazul în care Comanda a fost plasată înainte de data intrării în vigoare a modificării prețului, a condițiilor promoției sau a vânzării.
§ 6.
Reguli pentru plasarea comenzii
 1. Pentru a plasa o Comandă, trebuie:
  1. să selectați Produsul, ținând cont de numărul de exemplare, și apoi să-l adăugați în coș folosind butonul „Adaugă în coș”;
  2. după completarea Comenzii, să treceți la coș. Pentru a face acest lucru, trebuie să plasați cursorul peste iconița coșului în bara de navigație și să apăsați butonul „Mergi la coș”;
  3. după verificarea Comenzii, să continuați cu realizarea acesteia, folosind butonul „Livrare și plată”;
  4. să furnizați următoarele date pentru livrare în Formularul de Comandă:
   • prenume și nume (obligatoriu);
   • adresă de e-mail (obligatoriu);
   • număr de telefon (obligatoriu);
   • companie (opțional);
   • adresă, adică stradă, număr de clădire/apartament, cod poștal și localitate (obligatoriu);
   • țara (obligatoriu);
   • comentariu privind Comanda (opțional);
  5. să furnizați următoarele date pentru facturare:
   • prenume și nume (obligatoriu);
   • companie (opțional);
   • CUI (opțional);
   • adresă, adică stradă, număr de clădire/apartament, cod poștal și localitate (obligatoriu);
   • țara (obligatoriu);
  6. să alegeți metoda de plată și livrare;
  7. să utilizați butonul „Sumar comandă”;
  8. în funcție de metoda de plată aleasă, să treceți la plată folosind butonul „Plătește comanda”.
 2. După plasarea Comenzii, Clientul va fi informat prin e-mailuri cu privire la stadiul actual de realizare al Comenzii.
§ 7.
Metodele de livrare și plată oferite
 1. Clientul poate folosi următoarele metode de livrare:
  1. livrare poștală;
  2. livrare poștală la plată;
  3. livrare prin curier;
  4. livrare prin curier la plată.
 2. Clientul poate folosi următoarele metode de plată:
  1. prin utilizarea unui sistem de plată electronică - prin intermediul serviciului Stripe (https://stripe.com/);
  2. numerar - selectând opțiunea "Plată la livrare".
§ 8.
Îndeplinirea Contractului de vânzare
 1. Încheierea Contractului de vânzare între Client și Vânzător are loc după ce Clientul a plasat în prealabil o Comandă folosind Formularul de comandă din Magazin, conform § 6 din Regulament.
 2. După plasarea Comenzii, Vânzătorul confirmă imediat primirea acesteia și în același timp acceptă Comanda pentru procesare. Confirmarea primirii Comenzii și acceptarea acesteia pentru procesare se realizează prin trimiterea unui mesaj corespunzător prin e-mail de către Vânzător către Client la adresa de e-mail furnizată de acesta în timpul plasării Comenzii, care conține cel puțin declarațiile Vânzătorului privind primirea Comenzii și acceptarea acesteia pentru procesare, precum și confirmarea încheierii Contractului de vânzare. Odată cu primirea de către Client a acestui mesaj e-mail, este încheiat Contractul de vânzare între Client și Vânzător.
 3. Indiferent de metoda de plată aleasă, conform § 7 alin. 2 din Regulament, Clientul este obligat să efectueze plata sumei Comenzii.
 4. Termenul de livrare al Produsului către Client începe să curgă de la momentul în care Vânzătorul acceptă Comanda pentru procesare.
 5. Livrarea Produsului are loc pe teritoriul Poloniei.
 6. În cazul în care Clientul furnizează o adresă de livrare incorectă sau imprecisă, Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru nerecepționarea sau întârzierea livrării Produsului.
§ 9.
Dreptul de retragere din Contractul de vânzare
 1. Dreptul de retragere din contractul încheiat la distanță nu se aplică Consumatorului în cazul contractului:
  1. de furnizare de servicii, dacă întreprinzătorul a executat integral serviciul cu acordul prealabil al consumatorului, care a fost informat înainte de începerea furnizării că, odată cu executarea serviciului de către întreprinzător, va pierde dreptul de retragere din contract;
  2. a cărui preț sau remunerație depinde de fluctuațiile de pe piața financiară asupra cărora întreprinzătorul nu exercită control și care pot apărea înainte de expirarea termenului de retragere din contract;
  3. al cărui obiect este o bună ne-prefabricată, produsă în conformitate cu specificațiile consumatorului sau care servește pentru a satisface nevoile sale individualizate;
  4. al cărui obiect este un bun care se deteriorează rapid sau care are o durată scurtă de utilizare;
  5. al cărui obiect este un bun livrat într-un ambalaj sigilat, care nu poate fi returnat după deschiderea ambalajului din motive de sănătate sau motive de igienă, dacă ambalajul a fost deschis după livrare;
  6. al cărui obiect sunt bunuri care, după livrare, din cauza naturii lor, sunt permanent legate de alte bunuri;
  7. al cărui obiect sunt băuturi alcoolice, a căror preț a fost convenit la încheierea contractului de vânzare și a căror livrare poate avea loc numai după expirarea a 30 de zile și al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piață asupra cărora întreprinzătorul nu are control;
  8. în cazul în care consumatorul a solicitat în mod expres ca întreprinzătorul să vină pentru o reparație sau întreținere de urgență; dacă întreprinzătorul furnizează, în plus, alte servicii decât cele solicitate de consumator sau furnizează bunuri diferite de piesele de schimb necesare pentru efectuarea reparației sau întreținerii, consumatorul are dreptul de retragere din contract referitor la serviciile sau bunurile suplimentare;
  9. al cărui obiect sunt înregistrări audio sau video sau programe informatice furnizate într-un ambalaj sigilat, dacă ambalajul a fost deschis după livrare;
  10. de furnizare de conținut digital care nu este furnizat pe un suport material, dacă furnizarea a început cu acordul explicit al consumatorului înainte de expirarea termenului de retragere din contract și după ce acesta a fost informat de întreprinzător că își va pierde dreptul de retragere din contract.
 2. În cazuri altele decât cele menționate în alin. 1, Consumatorul poate să se retragă din Contractul de vânzare în termen de 14 zile fără a da vreo justificare. Termenul menționat începe să curgă din momentul preluării bunului în posesie de către Consumator sau de către o altă persoană indicată de acesta, diferită de transportator.
 3. În cazul unui contract care vizează mai multe produse, furnizate separat, în loturi sau în părți, termenul menționat în alin. 2 începe din momentul livrării ultimului produs, lot sau parte.
 4. Consumatorul poate să se retragă din Contractul de vânzare prin depunerea unei declarații de retragere la Vânzător. Pentru a respecta termenul de retragere din Contractul de vânzare, este suficient să trimiteți declarația înainte de expirarea acestui termen.
 5. Declarația poate fi trimisă prin poștă tradițională sau prin mijloace electronice, prin trimiterea declarației la adresele – poștală sau e-mail – indicate în § 3 alin. 1 din prezentul Regulament.
 6. Declarația poate fi, de asemenea, depusă pe un formular, a cărui formă este anexa nr. 1 la prezentul Regulament și anexa la Legea nr. 30/2014 privind drepturile consumatorului, cu toate acestea, acest lucru nu este obligatoriu.
 7. În cazul în care Consumatorul trimite declarația prin mijloace electronice, Vânzătorul va trimite imediat Consumatorului o confirmare a primirii declarației de retragere din Contractul de vânzare la adresa de e-mail indicată de acesta.
 8. Efectele retragerii din Contractul de vânzare sunt următoarele:
  1. În cazul retragerii din contractul încheiat la distanță, Contractul este considerat ca nefiind încheiat;
  2. În cazul retragerii din Contractul de vânzare, Vânzătorul va returna Consumatorului în termen de 14 zile de la primirea declarației de retragere din Contractul de vânzare toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costurile de livrare a bunurilor, cu excepția costurilor suplimentare rezultate din alegerea de către Consumator a unei metode de livrare diferite de cea mai ieftină metodă de livrare oferită de Vânzător;
  3. Restituirea plăților se va face de către Vânzător folosind aceleași metode de plată ca cele utilizate de către Consumator în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Consumatorul a acordat în mod expres altfel, fără a fi necesar să suporte costuri pentru această restituire;
  4. Consumatorul trebuie să returneze bunurile Vânzătorului la adresa indicată în prezentul Regulament în termen de 14 zile de la data la care a informat Vânzătorul cu privire la retragerea din Contract. Termenul este respectat dacă Consumatorul trimite bunurile înapoi înainte de expirarea termenului de 14 zile.
  5. Consumatorul suportă costurile directe ale returnării bunurilor, inclusiv costurile de returnare a bunurilor, dacă, datorită naturii sale, bunul nu poate fi returnat prin poștă în mod normal.
 9. În cazul în care, din cauza naturii bunului, acesta nu poate fi returnat prin poștă în mod normal, informațiile referitoare la acest lucru, precum și la costurile de returnare ale bunului, vor fi afișate în descrierea produsului din Magazin.
 10. Vânzătorul nu este obligat să restituie sumele direct Consumatorului, dacă acesta a efectuat plata comenzii folosind un cont bancar, card de credit sau card de debit al altei persoane. În acest caz, restituirea se va face direct către titularul contului bancar, cardului de credit sau cardului de debit, folosind care s-a efectuat plata către Vânzător sau într-un alt mod, cu acordul expres al Clientului.
§ 10.
Reclamații
 1. Contractul de vânzare se aplică Produselor noi.
 2. În cazul apariției unui defect la Produsul achiziționat de la Vânzător, Clientul are dreptul la reclamație în conformitate cu prevederile privind garanția în Codul Civil. În cazul în care Clientul este un Antreprenor, părțile exclud răspunderea pentru garanție.
 3. În cazul în care Produsul este acoperit de o garanție, Clientul va fi informat prin inserarea unei informații corespunzătoare în cardul Produsului.
 4. Reclamația trebuie depusă în scris sau prin mijloace electronice la adresele indicate în § 3 alin. 1 din prezentul Regulament sau utilizând formularul electronic de reclamație pus la dispoziție de Vânzător pe una dintre subpaginile Magazinului.
 5. În reclamația depusă, Clientul trebuie să indice în special:
  1. tipul defectului;
  2. data apariției acestuia;
  3. cererea privind modul în care Produsul ar trebui adus în conformitate cu Contractul de vânzare sau declarația privind reducerea prețului sau cererea de retragere din Contractul de vânzare;
  4. probă de cumpărare, prin trimiterea unui mesaj de e-mail privind executarea comenzii și încheierea Contractului de vânzare.
 6. Vânzătorul va răspunde la cererea de reclamație imediat și, în cazul în care Clientul este un Consumator, nu mai târziu de 30 de zile.
 7. Dacă Vânzătorul nu răspunde la cererea de reclamație a Consumatorului în termen de 30 de zile, se consideră că cererea Consumatorului a fost recunoscută ca justificată.
 8. Produsele returnate în cadrul procedurii de reclamație trebuie trimise la adresa indicată în § 3 din prezentul Regulament.
 9. În cazul restituirii sumelor ca urmare a recunoașterii cererii de reclamație, se vor aplica, în mod corespunzător, prevederile § 9 din prezentul Regulament.
§ 11.
Date personale în Magazinul online, confidențialitate
 1. Administratorul datelor personale ale clienților, în înțelesul Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), colectate prin intermediul Magazinului online, este Vânzătorul.
 2. Procesarea datelor se efectuează conform Politicii de confidențialitate, disponibilă pe site-ul web al Vânzătorului la adresa https://zakito.ro/politica-de-confidentialitate.
 3. Administratorul datelor cu caracter personal nu este responsabil pentru furnizarea de către Client a datelor personale incorecte.
 4. Vânzătorul se angajează să șteargă fișierele încărcate pe serverul său după 30 de zile de la momentul încărcării.
§ 12.
Dispoziții finale
 1. Contractele încheiate prin Magazin sunt încheiate în limba poloneză.
 2. Vânzătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări în Regulament din motive temeinice, precum: modificări ale legislației, modificări ale modalităților de plată și livrare - în măsura în care aceste modificări afectează implementarea prevederilor prezentului Regulament. Cu privire la orice modificare, Vânzătorul va informa Clientul cu cel puțin 7 zile în avans.
Operator de plăți online:
Utilizarea site-ului Zakito.ro implică acceptarea regulamentului și politicii de cookie-uri pe dispozitivul tău.
Utilizarea site-ului Zakito.ro implică acceptarea regulamentului și politicii de cookie-uri pe dispozitivul tău.
Puteți schimba setările cookie-urilor în browserul dumneavoastră.